Selecteer een pagina

Stichting Donatiebeheer Elefunds

 Stichting Donatiebeheer Elefunds beheert de donaties die actievoerders inzamelen van de fondsenwervende evenementen en activiteiten van de organisatie Elefunds. Elefunds brengt kuddes samen om hen te inspireren en met elkaar te verbinden. De fondsenwerving door deze kudde zal elk jaar de wereld beter maken.

 Beleidsplan

Stichting Donatiebeheer Elefunds heeft als doel het beheer te voeren over donaties die opgehaald worden bij acties en evenementen van de organisatie Elefunds. Bij de acties en evenementen die onder het beheer van donatiebeheer Elefunds vallen zijn in de meeste gevallen meerdere goede doelen beneficiant.

In 2023 ontvangt de stichting donaties uit vier verschillende acties en evenementen: Dkracties, Klimmaten, Stofwisseltour en Walk for Homs

Onze resultaten

Sinds 2013 werkt Elefunds op eigen initiatief of in samenwerking met goede doelen aan verschillende fondsenwervende projecten. Inmiddels bereiken onze resultaten, waarden waar wij ontzettend trots op zijn. Trots op iedereen die ons in de afgelopen jaren zijn of haar vertrouwen heeft gegeven. Zonder de inzet van al onze deelnemers, ondersteunende bedrijven, sponsoren en vrijwilligers kon dit niet bereikt worden.

Onze geboortedatum

06-05-2013

Goede doelen

46

uitbetaalde donaties

€ 1.149.866

Het Bestuur

Stichting Donatiebheer Elefunds is een stichting met ANBI status en wordt geleid door een bestuur bestaande uit Arie Spruijt (voorzitter), Nita van Bergen (secretaris) en Dennis van den Pol (penningmeester). Zij zijn verantwoordelijk voor de stichting en stellen het beleid vast van Stichting Donatiebeheer Elefunds. De bestuursleden zorgen dat de stichting zich houdt aan het doel van de stichting. Bestuursleden keuren beslissingen en belangrijke documenten van de stichting goed, zoals subsidieaanvragen, jaarverslagen en begrotingen. Het bestuur werkt vrijwillig en onbezoldigd.