Selecteer een pagina

Stichting Donatiebeheer Elefunds

 Stichting Donatiebeheer Elefunds beheert de donaties die actievoerders inzamelen van de fondsenwervende evenementen en activiteiten van Elefunds. Elefunds brengt kuddes samen om hen te inspireren en met elkaar te verbinden. De fondsenwerving door deze kudde zal elk jaar de wereld beter maken.

Beleidsplan

Stichting Donatiebeheer Elefunds is bezig met het beleidsplan van 2021 -2024 om inzicht te geven in de manier waarop de stichting haar doelstelling wil bereiken. Dit plan wordt op 1 december 2020 gepubliceerd. 

 

Onze resultaten

Sinds 2013 werkt Elefunds op eigen initiatief of in samenwerking met goede doelen aan verschillende fondsenwervende projecten. Inmiddels bereiken onze resultaten, waarden waar wij ontzettend trots op zijn. Trots op iedereen die ons in de afgelopen jaren zijn of haar vertrouwen heeft gegeven. Zonder de inzet van al onze deelnemers, ondersteunende bedrijven, sponsoren en vrijwilligers kon dit niet bereikt worden.

Goede doelen

19

Donateurs

22.634

Ontvangen donaties via de stichting

€ 837.452,-